Grąžinimas

PREKIŲ, KURIOS PARDUOTOS PAGAL NUOTOLINES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTAS SUTARTIS, GRĄŽINIMAS

Remiantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 2014 m. liepos 22 dienos pakeitimu Nr. 738 nuotoliniu būdu (internetu, telefonu) įsigytos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų, Civilinio kodekso straipsniuose 6.228(10) ir 6.228(11) nustatyta tvarka išskyrus LR Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis:

  1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos ir kurios numato vartotojo pareigą sumokėti kainą, jeigu prieš pradedant teikti paslaugas buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

Susipažinimas ir sutikimas su Pirkimo sąlygomis užsakymo pateikimo metu yra traktuojamas, kaip nuotolinės sutarties sudarymas, nesudarant atskiros rašytinės sutarties. Tokiu atveju pirkėjas pripažįsta, kad neteks teisės atsisakyti užsakytos kokybiškos prekės.

  1. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
  2. sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, kurios yra pradėtos vykdyti ir kuriose numatyta vartotojo pareiga sumokėti kainą, jeigu yra visos šios sąlygos:
  1. vartotojas aiškiai iš anksto sutiko, kad sutartis būtų pradėta vykdyti, nors nėra suėjęs teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo terminas;
  2. vartotojas pripažino, kad jis netenka teisės atsisakyti sutarties;
  3. verslininkas pateikė patvirtinimą pagal šio kodekso 6.228(8) straipsnio 6 dalį arba 6.228(9) straipsnio 5 dalį.

 

PREKIŲ, KURIOS PARDUOTOS PREKYBOS PATALPOSE GRĄŽINIMAS

Kokybiškos prekės negrąžinamos, remiantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 2014 m. liepos 22 dienos pakeitimu Nr. 738:

17. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

17.4. spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 4901–4911);“


Prekės, turinčios poligrafinį, leidybos broką, keičiamos į kokybišką prekę, apie tai pranešus per 24 val. nuo prekės gavimo. Jeigu keičiamos prekės sandėlyje tuo momentu nėra ir pirkėjas nesutinka laukti, pirkėjui pageidaujant, gali būti grąžinami už prekę sumokėti pinigai. DVD, CD diskai su gamybiniu ar vizualiniu broku per 14 darbo dienų nuo pristatymo pirkėjui dienos turi būti grąžinti tiekėjui. Gamybinį broką turinti prekė keičiama į kokybišką prekę.
Kokybiški DVD, CD diskai, audio įrašai negrąžinami.


SVARBU:
jeigu grąžinate nekokybiškas prekes, siuntimo išlaidas apmokėsime mes. Jeigu grąžinate kokybiškas prekes jų originalioje pakuotėje, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas. Kaip numato Europos Sąjungos el. prekybą reglamentuojantys įstatymai, gavę grąžinamas prekes per ne vėliau kaip 14 d., grąžinsime Jums pinigus į nurodytą sąskaitą arba pakeisime prekę kita. Tuo atveju, jeigu Jūsų siuntai buvo taikomas transportavimo mokestis, prekių pristatymo išlaidos nebus grąžintos.

SVARBU! Elektroninių knygų grąžinti ir keisti negalima.